Fordonsinnehavare i Göteborg måste upplysas var man skrotar sin uttjänta bil

Fordonsinnehavare i Göteborg måste upplysas var man skrotar sin uttjänta bil

Skrotbilar längs vägarna i Sverige blir endast fler och fler för varenda månad. otaliga förståsigpåare tror att det kommer sig av frånvarande skrotningspremie för kasserade bilar. Det är inte rätt, på grund av att det är oerhörd stor konkurrens Ifall dessa på de godkända bilskrotarna, vilket innebär att de ger mer pengar nu än vad de någonsin ernått. Kommuner har svårt att få tomtägare att skrota sina uttjänta fordon. Ägarna till de här miljöfarliga bilarna uppger att de inte är uttjänta utan att personbilarna skall renoveras och det är då svårare för Landstinget i Göteborg att agera. Såg i Expressen på webben om en bilägare som hade 180 stycken obesiktade personbilar på sina ägor och samtliga såg ut att vara skrotbilar. Agerar inte Miljövårdsverket mot dessa fordonsinnehavare som har större antal fordon än majoriteten behöriga skrotar, då får vi förmodligen kalkylera med att det sprids hälsovådligt spill i vår miljö. Hur fan kan man tillåta att människor lagrar så här mycket skadligt spill utan påföljder? Man kan evigt skylla på fordonshavaren, men utan slapphänta betrodda statligtställda hade det inte blivit så här. Byfånar till fordonsinnehavare kommer alltid att existera, kör över fanskapen (oerhörda miljöbovar i Sverige) och skrota varje miljöskadligt fordon på momangen. Hur kommer det sig att det tar så lång tid för Länsstyrelsen att få dän fordon på allmäna platser? Länsstyrelsen anklagar att det kan vara komplicerat att få kontakt med fordonsägaren som skall informeras innan de kan flytta bort skrotbilen. Är det då luffare som besitter fordonet är de omedgörliga att meddela. Men det finns dispens för Miljövårdsverket som de föga verkar veta själva. Ifall bilen har obetydligt betydenhet kan bilarna direkt skrotas utan att ge fordonsägaren möjlighet att hämta skrotbilen själv. Ska man vara ganska kritisk mot Landstinget så tillhör de här nittio procent av samtliga personbilar. De resterande 10 % är bättre personbilar som allmänheten aldrig ser. Om Vägverket utnyttjade alla redskap som de har med kasserade bilar skulle deras invånare ingalunda ha behov av att klaga. Lagarna finns, det agerar nog endast att öka arbets momentet, vilket är ett besvär i det offentliga. Till skrotbil räknas personbilar som synbarligen har ringa eller noll värde. utgifter i samband med transport och skrotning kommer pröjas av fordonsägaren. personbilar innehåller flera substanser som är hotande för människors hälsa och för miljön. Skrota bilen Utslitna personbilar förfular bostadsområden och omfattar att vi äventyrar, inte blott för skog och mark, utan också för barn och levande varelser som kan komma till skada. Det är därför relevant att uttjänta bilar hanteras på rätt sätt. Har du en skrotbil som är tvunget att lämnas till bilskrot? När personbilen inte mer går att använda överlämnar ni bilen till en skrot som är auktoriserat för att sanera personbilar. Det är betydelsefullt, i och med att oärliga firmor exporterar kasserade personbilar till Nigeria, där de förorsakar enorma natur- och hälsoproblem. Om du överlämnar din bil ska ni få ett kvittens från skroten. Flera bilskrotar bärgar din uttjänta bil för en symbolisk summa. Hur går man tillväga när man skrotar fordon i Göteborg? – När inga vitala reservdelar saknas kan man dumpa den till någon av Bilreturs mottagnings ställen. Man kan även övergiva den på en legitemerad bildemontör.

Iscriviti alla newsletter

Copyright © 2013 Pubblicenter.it. All rights reserved S.I.C.I. S.r.l. - P.Iva: 01484460611

Scroll to top